# کنکور
سیگار بکش ؛مست کن؛بغض کن ؛گریه کن ؛دق کن !‏ولی …‏با آدم بی ارزش درد و دل نکن …‏
/ 0 نظر / 21 بازدید