# اس_ام_اس_فیس_بوک

بیکاری

منی که شبا تا صبح بیدارم و تا لنگ ظهر میخوابم بیکار نیستم بیمار هم نیستم فقط بدنم با ساعت خارج تنظیم شده
/ 0 نظر / 21 بازدید

گوگل!

ﮔﻮﮔﻞ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺬﺍﺭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ۲ ﺗﺎ ﺣﺮﻑ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﺘﻤﻮ ﺗﺎﻳﭗ ﮐﻨﻢ ﺑﻌﺪ ﺣﺪﺱ ﺑﺰﻥ ﺁﺑﺮﻭ ﺣﯿﺜﯿﺘﻢ ﺭﻓﺖ ﺟﻠﻮ همه
/ 1 نظر / 18 بازدید