سیگار بکش ؛
مست کن؛
بغض کن ؛
گریه کن ؛
دق کن !‏
ولی …‏
با آدم بی ارزش درد و دل نکن …‏

/ 0 نظر / 2 بازدید