هنگ

آرام رنگ می بازیم ،
با هــم ،
بــدون هم و تبدیل می شویم به تفاله ای ،
که روزی سبز و زیبا دست می تکاندیم در باد
و ماه برایمان ستاره می کوبید به دیوار
و حالا رنگ می بازیم ،
با هــم ، بــدون هم
و تبدیل می شویم به تاریکی !‏
و باز زمستان بود که معرفت داشت و تو نداشتی ،
حتی برای یک روز !‏

/ 0 نظر / 17 بازدید